فرم ها

                 فرم ها

مدیریت اداری و پشتیبانی

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدیریت امور مالی

 

نام و نام خانوادگی: حسین مقدسی

مدرک تحصیلی : لیسانس مدیریت فرهنگی

پست سازمانی : کارشناس آموزش کارکنان

سابقه خدمت: 13 سال

 

 

ادرس ایمیل

 

تلفن

32621414

مدیر برنامه، بودجه و توسعه منابع انسانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دفتر آموزش و پژوهش استانداری

مرکز آمار ایران

پژوهشکده امار

آمار بازدیدکنندگان

1
71
169996