فرم ها

                 فرم ها

مدیریت اداری و پشتیبانی

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدیریت امور مالی

 

نام و نام خانوادگی: حسین مقدسی

مدرک تحصیلی : لیسانس مدیریت فرهنگی

پست سازمانی : کارشناس آموزش کارکنان

سابقه خدمت: 13 سال

 

 

ادرس ایمیل

 

تلفن

32621414

.

.

 

 

 – مطالعه و تشخيص نيازهاي آموزشي وكار آموزش كاركنان

 – اجراي برنامه هاي آموزشي براي كاركنان از قبيل:

الف- اطلاع رساني به همكاران جهت برگزاري دوره هاي آموزشي

ب- هماهنگي با مدرس دوره

ج- هماهنگي با دانشكده ها جهت آماده سازي سالن ها

د- درخواست هزينه مدرس دوره

ه- درخواست پذيرايي جهت افراد شركت كننده

و- كنترول ورود و خروج شركت كنندگان

ز - اعمال نمودن تاخير و تعجيل شركت كنندگان

ح - صدور گواهي نامه جهت افراد شركت كننده مطابق با ضوابط دوره هاي آموزشي

- ارزيابي هاي دوره هاي آموزشي

- شركت فعال در كميته هاي مربوط به آموزش كاركنان

مدیر برنامه، بودجه و توسعه منابع انسانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دفتر آموزش و پژوهش استانداری

مرکز آمار ایران

پژوهشکده امار

آمار بازدیدکنندگان

1
69
169994