فرم ها

                 فرم ها

مدیریت اداری و پشتیبانی

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدیریت امور مالی

 

 

 

.

.

نشست مدیران برنامه و بودجه منطقه چهار کشور

 

 

چهارمین نشست مدیران برنامه و بودجه منطقه چهار کشور به میزبانی دانشگاه اراک در تاریخ 15/10/1395 برگزار گردید. در این نشست در خصوص نظام آماری، برنامه راهبردی دانشگاه ها، مدیریت سبز و شاخص های بهره وری در دانشگاه ها بحث و تبادل نظر گردید.

.

.

ابلاغ ضرایب حقوقی سال 1395

معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیئت وزیران را درباره تعیین ضرایب حقوقی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، قضات و شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، برای اجرا به سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور ابلاغ می کند.

..

دانلود

.

.

آیین نامه تشکیلات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

.در اجرای ماده 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،«بند ب ماده 20» قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی  ایران، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب مورخ 29/11/92 و برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی موضوع مصوبه مورخ 23/4/93 شورای اقتصاد و به منظور ایجاد هماهنگی و فراهم کردن تصحیلات لازم در امر ساماندهی و تدوین تشکیلات دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی پژوهشی و همچنین ایجاد زمینه برای بالا بردن سهم و نقش هیأت های امنا در راهبری امور واحد های فوق الذکر، آیین نامه تشکیلات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تهیه و تنظیم شده است.

 .

دانلود

.

.

مدل سرانه موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری

 پيرو نشست 134معاونین اداری و مالی موسسات پژوهشی مورخ  1/ 2/1395به پيوست فايل مدل سرانه موسسات پژوهشی و پارک  های علم و فناوری جهت مطالعه و بررسي كامل ارائه مي گردد.     

.

.

.

.

دانلود مدل مؤسسات پژوهشی

 

دانلود مدل پارکهای علم و فناوری

 

 

مدیر برنامه، بودجه و توسعه منابع انسانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دفتر آموزش و پژوهش استانداری

مرکز آمار ایران

پژوهشکده امار

آمار بازدیدکنندگان

1
84
170009