فرم ها

                 فرم ها

مدیریت اداری و پشتیبانی

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدیریت امور مالی

دانشجویان مشغول به تحصیل

آمار دانشجویان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 96-1395

                 مقطع تحصیلی

  دانشکده

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

جمع

علوم پایه

0

1322

502

115

1939

علوم انسانی

0

1786

494

107

2387

فنی مهندسی

0

1961

416

44

2421

کشاورزی و منابع طبیعی

82

749

213

0

1044

جمع

82

5818

1625

266

7791

.

.

 

.

.

مدیر برنامه، بودجه و توسعه منابع انسانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دفتر آموزش و پژوهش استانداری

مرکز آمار ایران

پژوهشکده امار

آمار بازدیدکنندگان

3
146
123458