فرم ها

                 فرم ها

مدیریت اداری و پشتیبانی

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدیریت امور مالی

حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

توزیع فراوانی کارکنان غیر هیئت علمی خوزه آموزشی و تحصیلات تکمیلی به تفکیک تحصیلات و نوع استخدام در سال 95-1394

حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

          تحصیلات

نوع استخدام

زیر دیپلم

دیپلم و فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکتری

جمع

رسمی

0

0

4

3

0

7

قراردادی

0

2

9

1

0

12

جمع

0

2

13

4

0

19

 
 
 
 
 
 
 
.
.

مدیر برنامه، بودجه و توسعه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دفتر آموزش و پژوهش استانداری

مرکز آمار ایران

پژوهشکده امار

آمار بازدیدکنندگان

1
152
43821