فرم ها

                 فرم ها

مدیریت اداری و پشتیبانی

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدیریت امور مالی

حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

توزیع فراوانی کارکنان غیر هیئت علمی خوزه آموزشی و تحصیلات تکمیلی به تفکیک تحصیلات و نوع استخدام در سال 96-1395

حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

          تحصیلات

نوع استخدام

زیر دیپلم

دیپلم و فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکتری

جمع

رسمی

0

0

3

1

0

4

قراردادی

0

3

6

1

0

10

جمع

0

3

9

2

0

14

 
 .
.
.
 
 
 
 
 
 
.
.

مدیر برنامه، بودجه و توسعه منابع انسانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دفتر آموزش و پژوهش استانداری

مرکز آمار ایران

پژوهشکده امار

آمار بازدیدکنندگان

5
177
139114