فرم ها

                 فرم ها

مدیریت اداری و پشتیبانی

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدیریت امور مالی

وظایف کارشناس امار

نام و نام خانوادگی: زهرا فیروزی نظام آبادی

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت اجرایی

پست سازمانی :کارشناس آمار

سابقه خدمت: 9 سال

 

ادرس ایمیل

 

تلفن

32621418

 

 

1-     سامان دهی و بهره‌برداری از نظام آماری به منظور تلفیق آمار و اطلاعات مدیریتی وشاخص‌های کلان دانشگاه؛

2-  همکاری و مشاوره در زمینه تهیه گزارشات و شاخص های آماری مورد نیاز حوزه هاي رياست،معاونت آموزشي، معاونت پژوهشي و ..

3- کنترل و بررسی فرایند جمع آوری داده ها از نظر صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعات

4-    طراحی، استاندارد سازی و بازنگري فرم های جمع آوري آمار و اطلاعات

5- برگزاری جلسات آماری و نشست با رابطین آماری حوزه هاي مختلف

6- انجام مطالعات لازم به منظور تدوين چارچوب آماري و اطلاعاتي و دستورالعمل‌هاي اجرايي آن به منظور شناسايي نيازهاي آماري

7- ايجاد پايگاه اطلاعات آماري در زمينه مختلف آموزشي ،پژوهشي دانشجويي فرهنگي به منظور پشتيباني اطلاعاتي دانشگاه از طريق همكاري، هماهنگي و مبادله اطلاعات آماري با حوزه هاي مختلف دانشگاه

8-  فراهم آوردن مقدمات لازم جهت تهيه و تنظيم و اجراي پژوهشهاي آماري در حوزه هاي مختلف دانشگاه.

9-  همكاري با مراكز آماري وزارت علوم،تحقيقات وفناوري جهت شناسايي، تعريف، تدوين و استقرار نظام آمارهاي ثبتي آموزش عالي و جمع‌آوري آمارهاي مربوطه از طريق واحدهاي مختلف به منظور تأمين نيازهاي آماري اين مراكز .

10-   توسعه مكانيزاسيون نظام آماري از طريق بكارگيري نرم‌افزارهاي مناسب آماري به منظور ارتقاء كيفيت خدمات آماري .

11-  تدوين، گردآوري و اعلام شاخص‌هاي آموزشي، پژوهشي، دانشجويي و ... به منظور اطلاع‌رساني از روند تغييرات ايجاد شده در مقاطع زماني مختلف از طريق تهيه و تنظيم آخرين آمار و اطلاعات مربوطه دردانشگاه

12-   همكاري با حوزه هاي رياست و روابط عمومي جهت تدوين گزارشات آماري در مقاطع زماني مختلف به منظور ارائه آمار و اطلاعات .

13-تهيه گزارشات آماري و ارائه خدمات دقيق ، بهنگام  به موسسات زير مجموعه وزارت علوم(موسسه پژوهش و برنامه ريزي،دفتر نظارت و ارزيابي وزارتخانه، دفتر تحول اداري وزارتخانه وارزيابي عملكردو...) ،ادارت نهادهاي استان(استانداري، فرمانداري و ...)

 

14- مشاركت در طرحهاي توجيهي حوزه مديريت برنامه ، بودجه و توسعه منابع انساني ( فعال نمودن مركزآموزشهاي آزاد دانشگاه، اصلاح الگوي مصرف در دانشگاه اراك، برنامه ریزی نیروی انسانی ، پیش نویس برنامه راهبردی ،مدیریت عملکرد و  ....)

مدیر برنامه، بودجه و توسعه منابع انسانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دفتر آموزش و پژوهش استانداری

مرکز آمار ایران

پژوهشکده امار

آمار بازدیدکنندگان

1
67
169992