فرم ها

                 فرم ها

مدیریت اداری و پشتیبانی

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدیریت امور مالی

رئیس گروه

نام و نام خانوادگی: مهدی باجلان

مدرک تحصیلی : لیسانس آمار و فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

پست سازمانی :رئیس گروه برنامه ریزی و بودجه

سابقه خدمت: 15 سال

 

ادرس ایمیل

M-bajelan@office.araku.ac.ir

تلفن

32621412

مدیر برنامه، بودجه و توسعه منابع انسانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دفتر آموزش و پژوهش استانداری

مرکز آمار ایران

پژوهشکده امار

آمار بازدیدکنندگان

1
66
169991