فرم ها

                 فرم ها

مدیریت اداری و پشتیبانی

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدیریت امور مالی

رئیس گروه برنامه ریزی و بودجه

نام و نام خانوادگی: مهدی باجلان

مدرک تحصیلی : لیسانس آمار و فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

پست سازمانی :رئیس گروه برنامه ریزی و بودجه

سابقه خدمت: 15 سال

 

ادرس ایمیل

M-bajelan@office.araku.ac.ir

تلفن

32621412

 .

.

. 

1-  تهیه و تنظیم بودجه سالانه حوزه های مختلف دانشگاه با در نظر گرفتن برنامۀ راهبردی و برنامه‌هایعملیاتی دانشگاه؛

 

2- کنترل مستمر عملکرد بودجه بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امنا؛

 

3- مطالعه و ارزيابي نيازهاي اعتباري حوزه های مختلف دانشگاه و بررسي منابع اعتباري و مالي موجود به منظور پاسخگویي و اعلام نظرات كارشناسي به واحد ها؛

 

4- بررسي و تحلیل هزينه هاي انجام يافته حوزه های مختلف دانشگاه و مقايسه آن با تخصيص اعتبارات ابلاغي مربوطه و تهيه گزارشات تحليلي از وضعيت بودجه؛

 

5- مطالعه و بررسي روشهاي تقليل و كنترل هزينه های دانشگاه به منظور ارتقاء بازدهي (كمي و كيفي) امور مربوطه و ارائه نظرات كارشناسي و اجرائي با به حداکثر رسانیدن کیفیت و کمیت بازده خدمات ارائه شده دانشگاه؛

 

6- هماهنگی های کارآمد و موثر با دفتر بودجه و تشکیلات وزارت علوم،تحقیقات و فناوری ، سازمان مدیریت و برنامه ريزي ، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و سایر نهادها و ادارات  مرتبط در راستای وظایف محوله؛

 

7- بکارگیری روشهاي نوين بودجه بندي و مديريت منابع مالي دانشگاه به منظور نيل به هدفهاي نهايي وزارت علوم تحقیقات و فناوری؛

 

مدیر برنامه، بودجه و توسعه منابع انسانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دفتر آموزش و پژوهش استانداری

مرکز آمار ایران

پژوهشکده امار

آمار بازدیدکنندگان

1
79
170004