فرم ها

                 فرم ها

مدیریت اداری و پشتیبانی

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدیریت امور مالی

کارشناس بودجه

نام و نام خانوادگی: مهدی سنبلی

مدرک تحصیلی : لیسانس آمار و فوق لیسانس مدیریت دولتی

پست سازمانی : کارشناس مسوول بودجه

سابقه خدمت: 11 سال

 

ادرس ایمیل

m-sonboli@office.araku.ac.ir

تلفن

32621416

مدیر برنامه، بودجه و توسعه منابع انسانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دفتر آموزش و پژوهش استانداری

مرکز آمار ایران

پژوهشکده امار

آمار بازدیدکنندگان

1
74
169999