فرم ها

                 فرم ها

مدیریت اداری و پشتیبانی

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدیریت امور مالی

مدیر برنامه

نام ونام خانوادگی: احترام حیدری جونقانی

مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری و فوق لیسانس مدیریت مالی

سابقه خدمت:18 سال

 

ایمیل

Ehteram_heidary@yahoo.com

تلفن

32621410

مدیر برنامه، بودجه و توسعه منابع انسانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دفتر آموزش و پژوهش استانداری

مرکز آمار ایران

پژوهشکده امار

آمار بازدیدکنندگان

1
65
169990